მცირე ბიზნესის და დაზარალებული სექტორების მხარდაჭერა

ამ კატეგორიაში დაჯილდოვდება ის გამორჩეული  პროგრამა/პროექტი/ინიციატივა, რომელიც კომპანიამ განახორციელა კანონით დაკისრებული მოთხოვნების მიღმა და რომლის მიზანიც იყო COVID-19-ის პერიოდში  მცირე და საშუალო ბიზნესის, აგრეთვე პანდემიით ყველაზე მეტად დაზარალებული სექტორების კომპანიათა მხარდაჭერა, მათი დახმარება ფინანსური გამოწვევებისა და პანდემიით მიყენებული ზარალისა და სირთულეების დასაძლევად.

იხილეთ:  
განაცხადის ფორმა; შეფასების სახელმძღვანელო