კატეგორიები

წელს ჯილდო გაიცემა შემდეგ ოთხ კატეგორიაში, რომლებიც მოიცავს COVID-19-ის კრიზისის საპასუხოდ კომპანიების პასუხისმგებელი ინიციატივების ძირითად თემებს:

  • თანამშრომელთა მხარდაჭერა
  • მომხმარებელთა და მომწოდებელთა მხარდაჭერა
  • საზოგადოების მხარდაჭერა
  • მცირე ბიზნესის და დაზარალებული სექტორების მხარდაჭერა