განაცხადის წარდგენის ხუთი ნაბიჯი

ენა: განაცხადი წარდგენილი უნდა იყოს  ქართულ ან ინგლისურ ენაზე.

კონკურსის ჟიურიში, ქართველ ექსპერტებთან ერთად, მრავალი საერთაშორისო ექსპერტია ჩართული. ამიტომ ქართულად წარდგენილი ყველა განაცხადი ითარგმნება ინგლისურად და გადაეგზავნება ჟიურის საერთაშორისო წევრებს განსახილველად.

მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ: განმცხადებლის გზამკვლევი კონკურსის მოთხოვნები და პირობები.

განაცხადის წარდგენის ხუთი ნაბიჯის დაწვრილებითი აღწერა