განაცხადის ფორმები

თანამშრომელთა მხარდაჭერა COVID-19-ის პანდემიის პერიოდში

მომხმარებელთა და მომწოდებელთა მხარდაჭერა COVID-19-ის პანდემიის პერიოდში

საზოგადოების მხარდაჭერა COVID-19 -ის პანდემიის პერიოდში

მცირე ბიზნესის და დაზარალებული სექტორების მხარდაჭერა COVID-19 -ის პანდემიის პერიოდში