9 მიზეზი, რატომ უნდა მიიღოთ მონაწილეობა

კონკურსი Meliora გაცილებით მეტია, ვიდრე უბრალოდ კონკურსი, რადგან:

კონკურსი უნიკალურ შესაძლებლობას სთავაზობს ბიზნესკომპანიებს გააცნონ საზოგადოებას თავიანთი CSR-ინიციატივები და მოიპოვონ აღიარება საუკეთესო მიღწევებისათვის;

კონკურსი გთავაზობთ შთამაგონებელ, შემოქმედებით გარემოს და შესაძლებლობას ისწავლოთ და გაუზიაროთ თქვენი გამოცდილება ბევრ სხვადასხვა ორგანიზაციას;

კონკურსში ჩართულ ყველა კომპანიას საკუთარი წვლილი შეაქვს კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ ცნობიერების ამაღლებასა და მდგრადი განვითარების მაღალი სტანდარტების დამკვიდრებაში;

კონკურსის კატეგორიებიდან მარტივად შეარჩევთ კატეგორიას, რომელიც  COVID-19-ის კრიზისის საპასუხოდ თქვვენ მიერ განხორციელებულ ინიციატივას შეესაბამება

კონკურსის დამოუკიდებელი ჟიური შედგება წამყვანი ქართველი და უცხოელი ექსპერტებისგან (ბრიტანეთიდან, სლოვაკეთიდან, ავსტრიიდან, ისრაელიდან,), რაც შეფასების პროცესის მაღალი სანდოობის გარანტიაა.

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მსხვილ, საშუალო და მცირე ზომის კომპანიებს, მათ ექნებათ გამარჯვების თანაბარი შანსი, რადგან პროექტების შეფასება მოხდება არა მათი ერთმანეთთან შედარებით, არამედ შეფასების კრიტერიუმებით, რომლებიც პროექტებისა და შედეგების მასშტაბებს კომპანიის ზომასთან შეფარდებით განიხილავს; თითოეულ კატეგორიაში, მსხვილი კომპანიის პარალელურად, ჯილდო შესაძლოა ასევე მცირე/საშუალო ზომის ბიზნესს მიენიჭოს.

კონკურსის კონცეფცია, კატეგორიები, შეფასების კრიტერიუმები და პროცედურები შემუშავდა CSR-ის სფეროს წამყვანი ევროპული ორგანიზაციების (Pontis Foundation, Slovakia და Business in the Community, the Prince’s Responsible Business  Network, UK) ექსპერტებთან თანამშრომლობით, რომელთაც ამ ტიპის კონკურსების ჩატარების მრავალწლიანი გამოცდილება აქვთ; შესაბამისად, კონკურსი საუკეთესო საერთაშორისო სტანდარტებს შეესაბამება.

კონკურსი უკვე მესამედ ტარდება. როგორც 2018, ასევე 2019 წელს კონკურსში მონაწილეობა მიიღო 40-ზე მეტმა კომპანიამ თითქმის ყველა სექტორიდან, რაც კონკურის წარმატებაზე მიუთითებს.

დაბოლოს, დაჯილდოების საზეიმო ცერემონია  შესაძლებლობას იძლევა შევკრიბოთ, გავაერთიანოთ, წავახალისოთ და წარმოვაჩინოთ ყველაზე პროგრესული კომპანიები და ამბიციური ბიზნესპროფესიონალები, რომლებსაც არ სურთ ბიზნესის ტრადიციულ, მხოლოდ შემოსავალზე ორიენტირებულ ჩარჩოებში დარჩენა და საზოგადოებაში სასიკეთო ცვლილებების შეტანით ცდილობენ უფრო ღირებულ შედეგებს მიაღწიონ.