აუდრონე ალიოშიუტე - პაულაუსკიენე

ლიეტუის მდგრადი ბიზნესის ასოციაციის „ლავას“ მმართველი დირექტორი, ლიეტუა

აუდრონე ალიოშიუტე-პაულაუსკიენე არის მდგრადობისა და კორპორაციული პასუხისმგებლობის სპეციალისტი, 20 წელზე მეტი გამოცდილებით კორპორაციულ და საჯარო სექტორებში. მისი ექსპერტიზის ძირითადი სფეროებია მდგრადი განვითარების/ESG სტრატეგიის შემუშავება, კორპორაციულ პარტნიორობა და დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაცია, კორპორაციული მმართველობა, გარემოსდაცვითი პოლიტიკა, შესაძლებლობების განვითარება, სოციალური ზემოქმედება და მდგრადობის ანგარიშგება.

ამჟამად აუდრონე არის ლიეტუას მდგრადი ბიზნესის ასოციაციის „ლავას“ დირექტორი, ვილნიუსის უნივერსიტეტის პროფესორი და დამოუკიდებელი ექსპერტი ლიეტუას ეროვნულ საკონტაქტო დეპარტამენტში OECD სახელმძღვანელო მითითებების განხორციელებისათვის (National Contact Point of OECD Guidelines for Multinational Enterprises), ის ასევე არის „ლავას“ თანადამფუძნებელი.

ლიეტუას პასუხისმგებელი ბიზნესასოციაცია „ლავა“ აერთიანებს 45 კომპანიასა და ორგანიზაციას, რომლებიც ხელს უწყობენ მდგრადობის პრინციპების განხორციელებას. „ლავა“ არის პირველი ბიზნესასოციაცია ლიეტუაში, რომელიც ფოკუსირებულია კორპორაციულ მდგრადობაზე და მიზნად ისახავს ჩამოაყალიბოს და გააძლიეროს პასუხისმგებელი და მდგრადი ბიზნესეკოსისტემა ლიეტუაში.

აუდრონე არის თანადამფუძნებელი და ყოფილი დირექტორი არასამთავრობო ორგანიზაციისა „ადმინისტრაციისა და ტექნოლოგიების გარემოსდაცვითი ცენტრი“ (ECAT-ლიეტუა). წლების წინ ამ ორგანიზაციამ წამოიწყო ადგილობრივი მდგრადობის პირველი კამპანია ლიეტუას მუნიციპალიტეტებისთვის.

აურდონე ასევე მუშაობდა გარემოსდაცვით ექსპერტად ბალტიის გარემოსდაცვით ფორუმში ლიეტუაში, სადაც წამყვანი როლი ეკავა ქიმიური პროექტის აქტივობების ზედამხედველობაში. ამ პროექტის მზიანი იყო გარემოზე ბიზნესის ზემოქმედების მინიმუმამდე შემცირება.

აუდრონეს აქვს ბაკალავრის ხარისხო გეოგრაფიაში (ვილნიუსის უნივერსიტეტი, ლიეტუა) და მაგისტრის ხარისხი საჯარო ადმინისტრირებაში (კაუნასის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, ლიეტუა). ის იყო „სახელმწიფო პროგრესის საბჭოს“ წევრი 2014-2021 წლებში. მას უყვარს საჯარო გამოსვლები  – რამდენიმე წლის განმავლობაში იყო კაუნასის საჯარო გამოსვლების კლუბ „Toastmasters“-ის პრეზიდენტი.