მელიორა 2018 – გამარჯვებული პროექტები

წლის პასუხისმგებელი მსხვილი კომპანია

ს.ს. მისო “კრისტალი”

ს.ს. მისო “კრისტალისთვის” კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა არის ბიზნესის მართვისა და წარმოების სტრატეგიაზე ორიენტირებული, აუცილებელი, გრძელვადიანი მოდელი, რომელსაც ითვალისწინებს ყოველდღიურ საქმიანობაში.

კეთილსინდისიერი საქმიანობა ბაზარზე

სადაზღვევო კომპანია „ჯი-პი-აი ჰოლდინგი“

მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა

„ჯი-პი-აიმ“ 2017 წელს, „საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციასთან” ერთად, დაიწყო მცირე და საშუალო მეწარმეების განვითარებაზე ორიენტირებული პროგრამა, რომლის მიზანია დაზღვევის, როგორც ფინანსური დაცვის მექანიზმის პოპულარიზება, მეწარმეთა ცნობიერების დონის ამაღლება და მათი სადაზღვევო სისტემაში ჩართვა.

მწვანე ინიციატივა

საქართველოს ბანკი

აპლიკაცია “გზად”

ავტომობილების გამონაბოლქვით გარემოს დაბინძურების შემცირებისა და თბილისში არსებული საცობების პრობლემის მოგვარების მიზნით 2017 წლის ივნისში „საქართველოს ბანკის“ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის სამსახურმა, ტექნიკურ განყოფილებასა და დიზაინერებთან თანამშრომლობით, შეიმუშავა “გზად – აპლიკაცია”.

მწვანე ინიციატივა (მცირე და საშუალო კომპანია)

საბურავების გადამამუშავებელი კომპანია TRC

არ გადაყარო, რისი გადამუშავებაც შეიძლება

კომპანია „TRC“ შეიქმნა 2017 წელს, ნარჩენების შემცირების და გადაყრილი საბურავებისგან გარემოს დასუფთავების მიზნით. გადაყრილი საბურავები დიდ ზიანს აყენებს ეკოსისტემას. „TRC“ საინიციატივო ჯგუფმა ჩაატარა კვლევა და დაადგინა, რომ საქართველოში ნარჩენების სახით ყოველწლიურად 7 მილიონი კგ საბურავი გროვდება.

პასუხისმგებელი დამსაქმებელი (მცირე და საშუალო კომპანია)

პოლიტიკის და მართვის კონსალტინგ ჯგუფი PMCG

თანამშრომლების განვითარების პროგრამა

თანამშრომლების ინდივიდუალური განვითარების პროგრამა კომპანიაში ოფიციალურად 2017 წლიდან დაიწყო და უკვე მიიღო სისტემური, მუდმივი ხასიათი. პროგრამის მიზანია თანამშრომლების პროფესიული ზრდისა და განვითარების პროგრამის განხორციელებით კომპანიის წარმატებისა და მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფა.

საზოგადოების მხარდაჭერა

თიბისი ბანკი

პროექტი “წერე ქართულად”

პროექტი „წერე ქართულად“ დაიწყო 2015 წელს და დღემდე მიმდინარეობს. ეს არის ქართული ანბანის ციფრულ სამყაროში ინტეგრირების რამდენიმე ინიციატივის ერთობლიობა, რომლის მიზანია ქართული ანბანისა და დამწერლობის პოპულარიზაცია.

საზოგადოების მხარდაჭერა (მცირე და საშუალო კომპანია)

ანალიზისა და კონსულტაციის ჯგუფი ეი-სი-თი

საზოგადოების მხარდაჭერა

2017 წლის სექტემბრიდან ოქტომბრამდე „ეი-სი-თი”-ს თანამშრომლებმა, საზოგადოების მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში, მარკეტინგული კონსულტაცია გაუწიეს სოციალურ საწარმო „ბაბალეს“. ჩატარდა საჭიროებების შეფასება და გამოვლინდა საწარმოს წინაშე არსებული რამდენიმე მნიშვნელოვანი გამოწვევა, როგორიცაა, მაგალითად, საწარმოს ცნობადობა, პროდუქციის პოზიციონირება და კატეგორიზაცია.

სექტორთა პარტნიორობა

კომპანია  “ნატახტარი”

პროექტი “იზრუნე მომავალზე”

ფონდი “ნატახტარი” ზრუნავს მცირე საოჯახო ტიპის სახლის აღსაზრდელებზე და ეხმარება მათ როგორც დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მომზადებაში, ისე სრულწლოვანების ასაკის შესრულების შემდგომაც, როცა უწევთ სახელმწიფო ზრუნვის სისტემის დატოვება.

შემოქმედებითი CSR

Holmes&Watson

#არგამბოლო

სარეკლამო სააგენტო Holmes&Watson-მა „თეგეტა მოტორსის“ დაკვეთით შეიმუშავა კონცეფცია კამპანიისთვის  #არგამბოლო. მართალია, “თეგეტა მოტორსი” ბოლო წლებია აქტიურად ატარებს ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვის პრობლემასთან დაკავშირებულ მცირე CSR ქტივობებს, მაგრამ Holmes&Watson-ის კონცეფციის პრეზენტაციის შემდეგ გადაწყდა, რომ ფართომასშტაბიანი კამპანია სარგებელს მოუტანდა როგორც ბრენდს, ისე თითოეულ მოქალაქეს.

ნარჩენების მართვაზე ორიენტირებული ინიციატივა

“პალიტრა მედია ჰოლდინგი”

“მაკულიტერატურა”

გარემოს დაცვის საქმეში მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს მაკულატურის გადამუშავებას. მაგალითად, ერთი ტონა ქაღალდისგან მზადდება 21,000 სასკოლო რვეული, რომელიც გამოყენების შემდეგ იყრება. ერთი ტონა მაკულატურის გადამუშავებით შეიძლება 17 ხის გადარჩენა, იზოგება 26 მ3 წყალი და 2,3 მ2 მიწა.