ძირითადი თარიღები

ძირითადი თარიღები

„საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსის – Meliora 2019“ ოფიციალური გამოცხადება

23 ივლისი, 2019

კონკურსში მონაწილეობის ინტერესის გამოხატვის ბოლო ვადა (არასავალდებულო)

10 სექტემბერი, 2019

განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადა

30 სექტემბერი, 2019

წარდგენილი განაცხადების კონკურსის პირობებთან შესაბამისობის შეფასება

1-15 ოქტომბერი, 2019

განაცხადების შეფასება ჟიურის მიერ

15 ოქტომბერი - 15 ნოემბერი, 2019

გრანპრის და წლის CSR-მენეჯერის კატეგორიების ფინალისტების პრეზენტაციები ჟიურისთან

20-30 ნოემბერი, 2019

საზეიმო ღონისძიება, გამარჯვებულების გამოცხადება

დეკემბერი, 2019