წარდგენილი პროექტები 2019

წლის პასუხისმგებელი მსხვილი ბიზნესი

წლის პასუხისმგებელი მცირე და საშუალო ბიზნესი

მწვანე ინიციატივა

კეთილსინდისიერი საქმიანობა ბაზარზე

ნარჩენების მართვაზე ორიენტირებული ინიციატივა

კრეატიული CSR

CSR კომუნიკაცია

CSR მენეჯერი

სექტორთა პარტნიორობა – გაზიარებული პასუხისმგებლობა

პასუხისმგებელი დამსაქმებელი

საზოგადოების მხარდაჭერა