Meliora 2018 – წარდგენილი პროექტები

მწვანე ინიციატივა

ბიოდიზელი სუფთა გარემოსთვის

ფრეგო

ნავთობპროდუქტების იმპორტიორმა და დისტრიბუტორმა საქართველოში, კომპანია „ფრეგომ“, 2018 წლის ივლისში დაწყებული „ბიოდიზელის“ პროექტის ფარგლებში, პირველად საქართველოსა და რეგიონში დანერგა განახლებად ბიორესურსებზე დამყარებული საწვავის ბიოდიზელის წარმოება, რომელიც, ნავთობდიზელისგან განსხვავებით, არ აბინძურებს ატმოსფეროს და მსოფლიოში ყველაზე სუფთა და ეკომეგობრულ საწვავად არის მიჩნეული.

გარემოზე კომპანიის მავნე ზემოქმედების შემცირება გარემოს დაბინძურების შემცირებით

ენერგო-პრო ჯორჯია

„ენერგო-პრო ჯორჯია“ არის ელექტროენერგიის გენერაციისა და დისტრიბუციის ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია, რომლის ოპერირებისას ფართოდ გამოიყენება ნავთობპროდუქტები. უხვი ატმოსფერული ნალექების პირობებში კომპანიის ობიექტებზე ნავთობპროდუქტების უმნიშვნელო გაჟონვაც კი შესაძლოა გადაირეცხოს სანიაღვრე ქსელში და გარემოს დაბინძურების წყაროდ იქცეს.

არ გამბოლო

თეგეტა მოტორსი

საქართველოში, განსაკუთრებით კი თბილისში, ჰაერის დაბინძურება დიდწილად გაუმართავი ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვის ბრალია.
„თეგეტა მოტორსმა“, როგორც საქართველოს ავტოინდუსტრიის ბაზრის ლიდერმა, იკისრაპასუხისმგებლობა, იზრუნოს გარემოს დაცვასა და გაუმჯობესებაზე და 2016 წლის სექტემბრიდან აწარმოებს ეკოკამპანიას „#არგამბოლო“, რომლის მთავარი მიზანია გააცნობიერებინოს და მოაგვარებინოს ავტომფლობელებს გამონაბოლქვთან დაკავშირებული პრობლემები.

ჩამდინარე წყლის გამწმენდი ნაგებობა

ნატახტარი

საქართველოში არ არის სათანადოდ მოწესრიგებული ჩამდინარე წყლის გადასამუშავებელი მუნიციპალური სისტემები და ქვეყანაში მოქმედი საწარმოების უმეტესობა იძულებულია საკუთარი ჩამდინარე წყლები ბუნებრივი წყლის ახლომდებარე სისტემებში ჩაუშვას.  ამდენად, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო კომპანია „ნატახტარის“ შემოღებული სიახლე, რომელიც კომპანიის მენეჯმენტმა გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის ფარგლებში სწორედ გარემოსთვის მიყენებული ზიანის შემცირების მიზნით აამოქმედა 2012 წლიდან – თანამედროვე, მაღალი სტანდარტების შესაბამისი წყლის გამწმენდი ნაგებობა, რომელიც წარმოების სრული ციკლის შედეგად მიღებულ ჩამდინარე წყალს წმენდს.

გარემოსდაცვითი ცოდნა

ვიმ-ბილ-დან საქართველო

„პეპსიკოში“ გარემოს, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების რისკები გარემოს, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მართვის გლობალური სისტემის (GEHSMS) მეშვეობით იმართება. ამ სისტემას საფუძვლად უდევს „პეპსიკოს“ გარემოს, ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების პოლიტიკა, რომლის ერთ-ერთი საკვანძო პრინციპია გარემოზე ზრუნვა და ადამიანების ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.

მბრუნავი სპრედერი (ტვირთის გადამუშავების თანამედროვე ტექნოლოგია ფოთის ნავსადგურში)

კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგური

2018 წლის ივნისში ფოთის ნავსადგურში ნაყარი ტვირთის ოპერირების ახალი, ეკომეგობრული ტექნოლოგია დაინერგა. სი საშუალებას აძლევს კომპანიას ორჯერ შეამციროს უარყოფითი ზემოქმედება გარემოზე და მინიმუმამდე დაიყვანოს ტვირთის დანაკარგი: ინოვაციური „მბრუნავი სპრედერის” გამოყენებით შესაძლებელი ხდება ნაყარი ტვირთის კონტეინერებით გადატანა და პირდაპირ გემში ჩატვირთვა.

გარემოს დაბინძურების შემცირება /ბიომრავალფეროვნების დაცვა და ეკოსისტემების აღდგენა

ეკოტექნოლოგია

ეკოტექნოლოგიების სამეცნიერო-პრაქტიკულმა ცენტრმა შეიმუშავა ბიოპრეპარატი და მისი გამოყენების მეთოდი, რომელიც ემსახურება ისეთი აქტუალური ეკოლოგიური პრობლემის მოგვარებას, როგორიცაა გარემოს ნავთობითა და ნავთობპროდუქტებით დაბინძურება.

ეკომეგობრული ტრანსპორტის პოპულარიზაცია საქართველოში

ვისოლი

„ვისოლისთვის“, როგორც გარემოზე მზრუნველი კომპანიისთვის, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეკომეგობრული ელექტროტრანსპორტის პოპულარიზაცია და ელექტრომანქანების დამტენი სადგურების ქსელის განვითარება საქართველოში.  2017 წლის ივლისში „ვისოლმა“, კომპანია „ი-სპეისთან“ თანამშრომლობით, ელექტრომობილების დამტენი პირველი სადგური გახსნა; დღესდღეობით „ვისოლის“ ავტოგასამართი სადგურების ქსელში უკვე სამი ასეთი დამტენი მუშაობს.

არ გადაყარო, რისი გადამუშავებაც შეიძლება

საბურავების გადამამუშავებელი კომპანია “თიერსი”

კომპანია „TRC“ შეიქმნა 2017 წელს, ნარჩენების შემცირების და გადაყრილი საბურავებისგან გარემოს დასუფთავების მიზნით. უწესრიგოდ გადაყრილი საბურავები დიდ ზიანს აყენებს ეკოსისტემას. „TRC“ საინიციატივ ჯგუფმა ჩაატარა კვლევა და დაადგინა, რომ საქართველოში ნარჩენების სახით ყოველწლიურად 7 მილიონი კილოგრამი საბურავი გროვდება, რომლის 95% იყრება გარემოში, რადგან საბურავების ნაგავსაყრელზე მიტანა აკრძალულია, გადამამუშავებელი საწარმო კი არ არსებობს. ასე გაჩნდა საბურავების გადასამუშავებელი კომპანიის შექმნის იდეა, რომელიც დააფინანსა „სტარტაპ საქართველომ“.

ენერგიის მართვა

ვიმ-ბილ-დან საქართველო

„პეპსიკოში“ გარემოს, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების რისკები გარემოს, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მართვის გლობალური სისტემის (GEHSMS) მეშვეობით იმართება. ამ სისტემას საფუძვლად უდევს „პეპსიკოს“ გარემოს, ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების პოლიტიკა, რომლის ერთ-ერთი საკვანძო პრინციპია გარემოზე ზრუნვა და ადამიანების ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.

“გზად–აპლიკაცია”

საქართველოს ბანკი

ავტომობილების გამონაბოლქვით გარემოს დაბინძურების შემცირებისა და თბილისში არსებული საცობების პრობლემის მოგვარების მიზნით 2017 წლის ივნისში „საქართველოს ბანკის“ CSR-ის სამსახურმა, IT განყოფილებასთან და დიზაინერებთან თანამშრომლობით, შეიმუშავა „გზად – აპლიკაცია“, რომელიც პერიოდულად მანქანის სახლში დატოვებისა და რამდენიმე კოლეგის დამგზავრების, ანუ ერთად და კომფორტულად მგზავრობის, შესაძლებლობას იძლევა, რაც გარემოზე ზრუნვას და ქალაქში მოძრაობის განტვირთვას უწყობს ხელს.

კეთილსინდისიერი საქმიანობა ბაზარზე

ეთიკური, სამართლიანი და გამჭვირვალე ბიზნესის წარმოება

ვეონი საქართველო

კორპორაციული პოლიტიკის სრულყოფის და გამყარების, აგრეთვე მომწოდებელთა შერჩევის პროცესში გამჭვირვალე და სამართლიანი კონკურენციის უზრუნველყოფის მიზნით, 2017 წლის ივლისში, „ვეონ – საქართველომ“ დაიწყო ერთწლიანი პროგრამის განხორციელება, რომლის ფარგლებშიც გადაიხედა და განახლდა კომპანიაში არსებული ქცევის კოდექსი.

ეთიკური ბიზნესის წარმოება

ვიმ-ბილ-დან საქართველო

„ვიმ-ბილ-დან საქართველო“ 2011 წლიდან შეუერთდა საერთაშორისო კორპორაცია „პეპსიკოს“ და იმთავითვე დაიწყო იმ სისტემებისა და პროექტების დანერგვა-განხორციელება, რაც მოქმედებს პასუხისმგებელ მსხვილ კომპანიებში. 2012 წლიდან, სათავო ოფისის კვალდაკვალ, კომპანიამ დანერგა ბიზნესქცევის კოდექსი, რომელიც განსაზღვრავს კომპანიის ღირებულებებს, არეგულირებს ურთიერთობებს მომხმარებლებსა და მომწოდებლებთან, უზრუნველყოფს მომსახურების ხარისხს და გამჭვირვალობას.

მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა

ჯი პი აი ჰოლდინგი

„ჯი-პი-აიმ“ 2017 წელს, „საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციასთან“ ერთად, დაიწყო მცირე და საშუალო მეწარმეების განვითარებაზე ორიენტირებული პროგრამა, რომლის მიზანია დაზღვევის, როგორც ფინანსური დაცვის მექანიზმის პოპულარიზება, მეწარმეთა ცნობიერების დონის ამაღლება და მათი სადაზღვევო სისტემაში ჩართვა, რაც მნიშვნელოვანია ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისა და გაჯანსაღებისათვის.

ადგილობრივი მომწოდებლების განვითარება და გაძლიერება

ვიმ-ბილ-დან საქართველო

„პეპსიკოს“ ერთ-ერთი მთავარი მიზანია ადგილობრივი მომწოდებლებისგან მაღალი ხარისხის მასალის/პროდუქციის მიღება. რძის იმპორტირების ხარჯების შემცირების მიზნით „პეპსიკომ“ მოიძია ადგილობრივ სარძევე მეურნეობებთან თანამშრომლობის შესაძლებლობა და აღმოაჩინა ხარისხთან დაკავშირებული რამდენიმე პრობლემა, რის გამოც გადაწყვიტა ფერმერების გაძლიერებაზე მიმართული პროექტის დაწყება.

 

ადგილობრივი მომწოდებლების განვითარება და გაძლიერება

ფუდმარტი

სუპერმარკეტების ქსელი „სპარი“ არის საერთაშორისო კომპანია, რომლის სოციალური პასუხისმგებლობა გამოიხატება სხვადასხვა ქვეყნის ადგილობრივი სტარტაპერებისა და მცირე მეწარმეების მხარდაჭერასა და გაძლიერებაში. „სპარმა“ საქართველოში ადგილობრივი სტარტაპერებისა და მცირე მეწარმეების მხარდაჭერის პროექტზე მუშაობა 2017 წლიდან დაიწყო. პროექტის საშუალებით მცირე მეწარმეებს საშუალება ეძლევათ გაიზიარონ „სპარის“ საერთაშორისო გამოცდილება.

ნარჩენების მართვაზე ორიენტირებული ინიციატივა

მაკულიტერატურა

პალიტრა მედია ჰოლდინგი

გარემოს დაცვის საქმეში მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს მაკულატურის გადამუშავებას. მაგალითად, ერთი ტონა ქაღალდისგან მზადდება 21,000 სასკოლო რვეული, რომელიც გამოყენების შემდეგ იყრება.  ერთი ტონა ქაღალდისგან მზადდება 21,000 სასკოლო რვეული, რომელიც გამოყენების შემდეგ იყრება. ერთი ტონა მაკულატურის გადამუშავებით შეიძლება 17 ხის გადარჩენა, იზოგება 26 მ3 წყალი და 2,3 მ2 მიწა. 2012 წელს თბილისისწიგნის საერთაშორისო ფესტივალზე კომპანიამ წიგნის მოყვარულებს შესთავაზა პროექტი „მაკულიტერატურა“, რომლის ფარგლებშიც ყველა მსურველს შეეძლო ჩაბარებული მაკულატურის ნაცვლად ახალი წიგნების მიღება.

მწვანე ტომარა

საქართველოს ბანკი

ეკოლოგიაზე ზრუნვა და გარემოსდაცვითი პროექტების მხარდაჭერა „საქართველოს ბანკის“ უცვლელი მიმართულებაა. უცვლელი მიმართულებაა. ბუნებრივი რესურსების რაციონალური მართვის მიზნით, კომპანიაში ყოველთვის ხდებოდა გამოყენებული ქაღალდის შეგროვება და მეორადი გამოყენება, თუმცა 2017 წლის აგვისტოდან „საქართველოს ბანკმა“ დაიწყო უფრო ორგანიზებული და თანმიმდევრული პროექტი და გამოყენებული ქაღალდის შეგროვების მიზნით სათავო ოფისში ეკომეგობრული მასალით დამზადებული 40-ზე მეტი მწვანე ტომარა განათავსა.

ნარჩენების სეპარაციის პროექტი (ნარჩენების ეფექტური მართვა)

ჰილტონ ბათუმი

2018 წლის მარტში „ჰილტონ ბათუმმა“, კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელთან (CENN) პარტნიორობით, დაიწყო USAID-ის დაფინანსებული პროექტის განხორციელება, რომლის მიზანია საქართველოში ნარჩენების მართვის კონცეფციის პოპულარიზება და გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე ნარჩენების უარყოფითი ზეგავლენის შემცირება.

ნარჩენების მართვა

ვიმ-ბილ-დან საქართველო

„პეპსიკოში“ გარემოს, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების რისკები გარემოს, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მართვის გლობალური სისტემის (GEHSMS) მეშვეობით იმართება. ამ სისტემას საფუძვლად უდევს „პეპსიკოს“ გარემოს, ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების პოლიტიკა, რომლის ერთ-ერთი საკვანძო პრინციპია გარემოზე ზრუნვა და ადამიანების ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. EHS#34 სტანდარტი განსაზღვრავს „პეპსიკოს“ ობიექტებზე ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებულ მინიმალურ მოთხოვნებს და საკითხის მიმართ სისტემურ მიდგომას უზრუნველყოფს.

კმაყოფილი საზოგადოება – განვითარებული ბიზნესი

ჯი-თი-ეს ელექტრონიქსი

კომპანია „ჯი-თი-ეს ელექტრონიქსის“ ერთ-ერთი პრინციპია მომავალზე ზრუნვა, რაც გულისხმობს ჯანსაღი საარსებო გარემოს უზრუნველყოფას. რაც გულისხმობს ჯანსაღი საარსებო გარემოს უზრუნველყოფას. ქვეყანაში არსებული მძიმე ეკოლოგიური მდგომარეობის გამოსწორებაში საკუთარი წვლილის შეტანის მიზნით კომპანიამ გადაწყვიტა თავის საქმიანობაში დანერგოს საერთაშორისო სტანდარტები, მათ შორის, გარემოსდაცვითი მართვის სისტემა ISO14001.

კრეატიული CSR

#გაატარე

აიდეალისტი

თბილისის მძღოლები ხშირად არ აქცევენ ყურადღებას ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელებს და ზებრაზე ადამიანებს გზას არ უთმობენ. ეს პრობლემა შეირჩა „სოკარ ენერჯი პეტროლეუმისა“ და ideaLIST-ის თანამშრომლობის მთავარ თემად და დაიბადა კამპანია #გაატარე, რომლის მთავარი მიზანი იყო მძღოლებისთვის ზებრა-გადასასვლელების დანიშნულებისა და მნიშვნელობის მეგობრულად და ხალისიანად შეხსენება.

მონიშნე გრაფა ოკუპაციის გასაპროტესტებლად

ლივინგსტონი

აგვისტოს ომის შემდეგ 10 წელი გავიდა. საქართველოს ტერიტორიების 20% კვლავაც ოკუპირებული აქვს რუსეთს. ამ ტრაგიკულ თარიღთან დაკავშირებით სადაზღვევო კომპანია „ჯი-პი-აიმ“ გადაწყვიტა ინფორმაცია რუსული ოკუპაციის შესახებ საზღვრებს გარეთ გაეტანა, რაშიც „Leavingstone“ -ის მიერ შეთავაზებული კამპანია დაეხმარა.

OPEN YOUR EYES TO STOP THE VIOLENCE

რედბერი

საქართველოში ოჯახური ძალადობის შემთხვევები ხშირად გაუმჟღავნებელი რჩება. Redberry-ის მიერ Atipfund-ის დაკვეთით ორგანიზებული კამპანიის მიზანი იყო ოჯახური ძალადობის შემთხვევების გამოაშკარავების აუცილებლობის შესახებ საზოგადოებაში დისკუსიის წამოწყება და ძალადობის შემთხვევების შესახებ მესამე პირების მიერ შეტყობინების რიცხვის გაზრდა.

სიყვარული თუ სიძულვილი?

ლივინგსტონი

„ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის“ რეგიონალურმა ბიურომ ჰომოფობიის საწინააღმდეგო ვიდეოს დამზადება დაავალა „Leavingstone“-ს. ჰომოფობიის თემა მასშტაბური და მრავალასპექტიანია, მაგრამ ბიუჯეტი მხოლოდ ერთი ვიდეოს შექმნას მოიცავდა და სააგენტომ გადაწყვიტა მაქსიმალურად დაევიწროებინა ვიდეორგოლის ფოკუსი და ყველაზე მთავარი და დამაფიქრებელი სათქმელი გადმოეცა.

მრავალახალხეს

ლივინგსტონი

2017 წლის ზაფხულში მომხდარმა ხანძარმა ბორჯომის ტყის 1000 ჰექტრამდე ტერიტორია გადაწვა. სამწუხაროდ, საზოგადოებამ დროთა განმავლობაში მიივიწყა ამ ეკოლოგიური კატასტროფის შესახებ, ხანძრის ჩაქრობის შემდეგ მის მიმართ ინტერესი მედიამაც დაკარგა.

არგამბოლო

ჰოლმს&ვოტსონი

ორგანიზაციამ Holmes&Watson-მა „თეგეტა მოტორსის“ დაკვეთით შეიმუშავა კონცეფცია კამპანიისთვის – #არგამბოლო. მართალია,  „თეგეტა მოტორსი“ ბოლო წლებია აქტიურად ატარებს ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვის პრობლემასთან დაკავშირებულ მცირე CSR-აქტივობებს, მაგრამ Holmes&Watson-ის კონცეფციის პრეზენტაციის შემდეგ გადაწყდა, რომ ფართომასშტაბიანი კამპანია სარგებელს მოუტანდა როგორც ბრენდს, ისე თითოეულ მოქალაქეს.

CSR კომუნიკაცია

“საქართველოს ბანკის” სოციალური პასუხისმგებლობის ანგარიში – “საქართველოს ბანკის” ფონდი “სიცოცხლის ხე” და მისი წლიური ანგარიში 2017

საქართველოს ბანკი

„საქართველოს ბანკი”, სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში, მნიშვნელოვან თანხებს ხარჯავს სხვადასხვა ტიპის სოციალურ, გარემოსდაცვით თუ საგანმანათლებლო პროექტებზე. ეს პროექტები ბანკის მიერ დაარსებული „სიცოცხლის ხის ფონდის“ საშუალებით ხორციელდება.

CSR მენეჯერი

ბორის კიკნაძე, კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

საქართველოს ბანკი

„საქართველოს ბანკში“ 2016 წელს ამოქმედდა CSR-ის სამსახური, რომელსაც სათავეში 25 წლის ბორის კიკნაძე ჩაუდგა. ბორისი ბანკში მოსვლამდეც სოციალურ პროექტებზე მუშაობდა და რამდენიმეს სულისჩამდგმელიც იყო. CSR-სამსახურში მან მძლავრი, 7-კაციანი გუნდი ჩამოაყალიბა, რომელიც ბანკის მრავალრიცხოვან სოციალურ პროექტებს უძღვება.

სექტორთა პარტნიორობა – გაზიარებული პასუხისმგებლობა

იზრუნე მომავალზე

ნატახტარი

ფონდი „ნატახტარი“ ზრუნავს მცირე საოჯახო ტიპის სახლის აღსაზრდელებზე და ეხმარება მათ როგორც დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მომზადებაში, ისე სრულწლოვანების ასაკის შესრულების შემდგომაც, როცა უწევთ სახელმწიფო ზრუნვის სისტემის დატოვება.

საზოგადოების სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერა/წახალისება – საგრანტო კონკურსი მეწარმეობის თემაზე

საქართველოს ბანკი

საზოგადოების სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერა-წახალისებისთვის „საქართველოს ბანკმა“, ფონდ „სიცოცხლის ხესთან“ თანამშრომლობით, 2017-2018 წლებში გამოაცხადა 2 საგრანტო კონკურსი, რომლის ფარგლებშიც გადაწყდა სოციალური საწარმოს ფორმატის პროექტების დაფინანსება და ამით გარემოსდაცვითი, საგანმანათლებლო და სოციალური საკითხების მოგვარების, შშმ პირების დასაქმების და სოცმეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა. საკონკურსო პროექტებს აფასებს და არჩევს დამოუკიდებელი ჟიური.

საზოგადოების განვითარება – მზრუნველობამოკლებული მოზარდების დასაქმებისა და პროფესიული განვითარების პროგრამა

Retail Group Georgia

პროექტის პარტნიორი ორგანიზაცია: „ააიპ ცხოვრების შანსი“. პროექტი დაიწყო 2018 წლის აპრილში და მისი მიზანია მზრუნველობამოკლებულ ახალგაზრდებს მისცეს პროფესიული განვითარების შესაძლებლობა, ხელი შეუწყოს მათ დასაქმებას და საზოგადოებაში ინტეგრაციას, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში მათ დამოუკიდებელი ცხოვრების შესაძლებლობას მისცემს.

წლის პასუხისმგებელი ბიზნესი

თიბისი ბანკი

„თიბისი ბანკის“ საქმიანობა კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის (CSR) ოთხივე ძირითად სფეროს მოიცავს:
გარემოს დაცვა – „თიბისი ბანკი“ აცნობიერებს, რამდენად მნიშვნელოვანია ბიზნესმა გაითვალისწინოს საკუთარი საქმიანობის გავლენა ბუნებრივ გარემოზე და, შესაბამისად, მუშაობს ნეგატიური გავლენის შემცირების მიმართულებით და ახორციელებს პოზიტიური გავლენის მქონე ინიციატივებს.

საქართველოს ბანკი

„საქართველოს ბანკი“ არის სოციალური პასუხისმგებლობის კომპანია, რომელიც საკუთარ მოვალეობად მიიჩნევს იზრუნოს მომხმარებლის, საკუთარი დასაქმებულისა თუ საზოგადოების კეთილდღეობასა და ჯანსაღი გარემოს შექმნაზე.

მისო კრისტალი

„მისო კრისტალისთვის“ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა არის ბიზნესის მართვისა და წარმოების სტრატეგიაზე ორიენტირებული, აუცილებელი, გრძელვადიანი მოდელი, რომელსაც ითვალისწინებს ყოველდღიურ საქმიანობაში.

პასუხისმგებელი დამსაქმებელი

IBT შიდა ბიზნესტრენერების პროგრამა

ალდაგი

კომპანია „ალდაგში“ განხორციელდა პროექტი, რომლის მიზანი იყო თანამშრომელთა პროფესიული განვითარებისათვის არამატერიალური მოტივაციის ძლიერი ინსტრუმენტის დანერგვა.

პროექტი”მოქნილი სამუშაო გრაფიკი”

დელოიტი და ტუში

პროექტი მიზნად ისახავს კომპანიაში დანერგოს მოქნილი სამუშაო გრაფიკის პრაქტიკა და ხელი შეუწყოს თანამშრომლებს კარიერული და პირადი, ოჯახური მოთხოვნების წარმატებით შეთავსებაში.

პროფესიული განათლება და განვითარება

ენერგო-პრო ჯორჯია

პროექტის მიზანია ენერგეტიკული დარგის პოპულარიზაცია ახალგაზრდებში და მათი დასაქმება. გამომდინარე იქიდან, რომ ენერგეტიკულ დარგში პროფესიონალთა ნაკლებობაა ასაკობრივ ჭრილში. კერძოდ, იკვეთება ასაკიანი პროფესიონალების ახალგაზრდა კადრებით ჩანაცვლების დეფიციტი. შესაბამისად, კომპანიამ გადაწყვიტა ახალგაზრდებში გააღვივოს ინტერესი დარგის მიმართ და დაინტერესების შემთხვევაში უზრუნველყოს მათი დასაქმება.

კორპორაციული ღირებულებების დანერგვა – ღირებულებები მოქმედებს

ვეონი – საქართველო

2016 წლიდან კომპანიაში მიმდინარეობს პროექტი, რომლის მიზანია ორგანიზაციაში კორპორაციული ღირებულებების დანერგვით ხელი შეეწყოს ცვლილებების მიმართ ღია და მომხმარებლებსა და თანამშრომლებზე ორიენტირებული კულტურის დამკვიდრებას.

თიბისელები თიბისელებისთვის

თიბისი ბანკი

„თიბისელები თიბისელებისთვის“ არის სპეციალური ფონდი, რომელიც დაარსდა2009 წელს. ფონდში „თიბისი ბანკის“ თანამშრომლები ყოველთვიურად ხელფასის 1-2%-ს რიცხავენ და ამგვარად უზრუნველყოფენ თანხის შეგროვებას, რომელიც ისევ თანამშრომლებსა და მათ უახლოეს ოჯახის წევრებს (მეუღლე, შვილი, და-ძმა) ხმარდება რთული სამედიცინო პრობლემების ან ოჯახის წევრების საზღვარგარეთ გარდაცვალების შემთხვევაში.

ხალხის პოლიტიკა

მერკური თბილისი ძველი ქალაქი

პროექტ „ხალხის პოლიტიკის“ მიზანია თანამშრომლებისათვის კომფორტული და ჯანსაღი გარემოს შექმნა და მათი კარიერული ზრდის ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში შეიქმნა დოკუმენტი „ხალხის პოლიტიკა“, სადაც განხილულია ის ქმედებები, რაც შეაძლებინებს დასაქმებულს, თავიდან აიცილოს სამუშაო ადგილებზე ადამიანის უფლებების დარღვევის, სხვადასხვა ნიშნით დისკრიმინაციის, სექსუალური ძალადობის, სოციალური პაკეტის არქონისა და სხვა პრობლემები.

PD CARD – პერსონალის განვითარების ბარათი

პალიტრა მედია ჰოლდინგი

„პალიტრა მედია ჰოლდინგში“ თანამშრომლებისთვის საგანგებოდ არის შექმნილი პერსონალის განვითარების განსხვავებული სისტემა, რომლის მიზანია თანამშრომლებმა თავად დაგეგმონ ორგანიზაციაში საკუთარი სწავლისა და განვითარების საფეხურები.

პროექტი მოქნილი (FLEXICO) სამუშაო პირობები

ვიმ-ბილ-დან საქართველო

ორგანიზაციული სიჯანსაღის კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ თანამშრომლების სამუშაოსა და პირად ცხოვრებას შორის დისბალანსია. შემუშავდა პროექტი, რომლის მიზანია თანამშრომელთა სამუშაოსა და პირად ცხოვრებას შორის ბალანსის მიღწევა, შრომის ნაყოფიერების, სამუშაოთი კმაყოფილებისა და მოტივაციის გაზრდა.

თანამშრომლების განვითარების პროგრამა

პოლიტიკის და მართვის კონსალტინგ ჯგუფი PMCG

თანამშრომლების ინდივიდუალური განვითარების პროგრამა კომპანიაში ოფიციალურად 2017 წლიდან დაიწყო და უკვე მიიღო სისტემური, მუდმივი ხასიათი. პროგრამის მიზანია თანამშრომლების პროფესიული ზრდისა და განვითარების პროგრამის განხორციელებით კომპანიის წარმატებისა და მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფა.

“ერთად უკეთესია” – ნიჭიერი თანამშრომლების განათლების ხელშეწყობის სასტიპენდიო პროგრამა

ფუდმარტი

2018 წლიდან „სპარში“ დაიწყო თანამშრომელი სტუდენტების ხელშეწყობის საპილოტე პროექტი, რომლის მიზანია კადრების განვითარება და თანამშრომელთა ლოიალობის გაზრდა.

დასაქმების პროგრამა

სადაზღვევო კომპანია “ჯიპიაი ჰოლდინგი”

საქართველოში 30 წელს გადაცილებული, განათლებისა და გამოცდილების არმქონე ადამიანებისათვის დასაქმება მწვავე პრობლემაა. არაერთი კვლევის მიხედვით, ამ სოციალურ კატეგორიაში დასაქმების მაჩვენებელი საკმაოდ დაბალია. ჰიპიაი ჰოლდინგის პროექტის მიზანი იყო უმუშევრობის დაძლევა და ქალთა როლის გაძლიერება.

„გროს ენერჯი ჯგუფის“ თანამშრომელთა განვითარება და პროფესიული განვითარება

გროს ენერჯი ჯგუფი

პროექტის მიზანია თანამშრომელთა სწავლება/განვითარება, რისთვისაც შემუშავდა სამეტაპიანი გეგმა: ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოვლენა, პრობლემების გაანალიზება და მათი გამოსწორების გზების დადგენა.

ოფისი თამბაქოს გარეშე

სამედიცინო კორპორაცია “ევექსი”

პროექტის მიზანია თანამშრომელთა ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა. პროექტი ეხმარება კორპორაციის თანამშრომლებს თავი დაანებონ სიგარეტის მოწევას.

თანაბარი შესაძლებლობები და ინკლუზია სამუშაო ადგილზე

ვენდისი და დანქინ დონატსი

2017 წლიდან კომპანიაში მიმდინარე პროექტი ხელს უწყობს შშმ პირების დასაქმებას და მათ ინტეგრაციას როგორც სამუშაო, ისე სოციალურ გარემოში. დასაქმების პროგრამაში კომპანიის ჩართვა მოხდა არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული პროექტის „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განათლების და დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობების ადვოკატირება და ლობირება“ ფარგლებში.

“თიბისი აკადემია”

თიბისი ბანკი

2011 წლიდან მიმდინარე პროექტი „თიბისი აკადემია“ არის საგანმანათლებლო კურსებისერთგვარი პლატფორმა, რომელიც ემსახურება თანამშრომლების კარიერული განვითარების დამატებითი პერსპექტივების შექმნას.

მრავალშვილიანი თანამშრომლების მხარდაჭერა

თიბისი ბანკი

2013 წელს, „თიბისი ბანკის“ მენეჯმენტის ინიციატივით, დაარსდა „მრავალშვილიანი თიბისელების კლუბი“. კლუბის მიზანია ქვეყანაში არსებული დემოგრაფიული პრობლემების მოგვარების ხელშეწყობა თანამშრომლებისთვის კომფორტული გარემოსა და სამუშაო პირობების შექმნის გზით.

აანთე იდეა

პალიტრა მედია ჰოლდინგი

პროექტის „აანთე იდეა“ მიზანია ჰოლდინგში აღმოაჩინოს შემოქმედებითი, მონდომებული თანამშრომლები და შესაძლებლობა მისცეს მათ წარმოაჩინონ საკუთარი უნარები, მონაწილეობა მიიღონ ახალი პროექტების შექმნასა და განვითარებაში.

უწყვეტი განათლების კულტურის დანერგვა

ვიმ-ბილ-დან საქართველო

თანამშრომლებზე დაკვირვების შედეგად აღმოჩნდა, რომ კომპანიაში არსებულ სასწავლო ინსტრუმენტებსა და რესურსებს ისინი სათანადოდ არ გამოიყენებენ. ამ ხარვეზი გამოსასწორებლად შეიქმნა პროექტი, რომლის მიზანია თანამშრომლების განვითარება და განათლება არსებული სასწავლო რესურსების პოპულარიზაციისა და სამომავლო უნარჩვევების განვითარების პლატფორმის შექმნის გზით.

ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის პროგრამა

ვიმ-ბილ-დან საქართველო

„პეპსიკოს“ სტრატეგიის „Performance with Purpose“ ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება თანამშრომელთა კეთილდღეობის შეფასება. 2015-2016 წლების კვლევებმა აჩვენა, რომ საჭირო იყო თანამშრომელთა ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობისათვის ყურადღების მიქცევა. შეიქმნა პროექტი, რომლის მიზანია თანამშრომელთა კეთილდღეობის გაუმჯობესება და პრევენციულ ჯანდაცვაზე მათი ცნობიერების გაზრდა.

LEARNING.BOG.GE

საქართველოს ბანკი

პროექტის მიზანია თანამშრომლების პროფესიული და პიროვნული განვითარება, მათი და მათი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვა. ბანკი თანამშრომლებს სხვადასხვა ბენეფიტებს სთავაზობს.

წარმატების ფორმულა

ჯი-თი-ეს ელექტრონიქსი

პროექტის მიზანი იყო თანამშრომელთა კეთილგანწყობის მოპოვება და კონკურენტუნარიანი დამსაქმებლის სტატუსის შენარჩუნება. პროექტის განხორციელება დაიწყო 2016 წელს, დღეისათვის დანერგილია ძირითადი სტანდარტები, თუმცა თანამშრომელთა წახალისების მიზნით სიახლეების შეთავაზება მომავალშიც გაგრძელდება.

უსაფრთხოების კვირეული

ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია

პროექტი „უსაფრთხოების კვირეული“ ხორციელდება 2014 წლიდან და მისი მიზანია თანამშრომლებმა კარგად გააცნობიერონ შრომის უსაფრთხოების მოთხოვნების მნიშვნელობ და მათი დაცვის აუცილებლობა.

საზოგადოების მხარდაჭერა

საზოგადოების მხარდაჭერა

ACT – ანალიზისა და კონსულტაციის ჯგუფი

2017 წლის სექტემბრიდან ოქტომბრამდე შპს „ეი-სი-თის“ თანამშრომლებმა, „საზოგადოების მხარდაჭერის“ პროექტის ფარგლებში, მარკეტინგული კონსულტაცია გაუწიეს სოციალურ საწარმოს “ბაბალე”. ჩატარდა საჭიროებების შეფასება და გამოვლინდა საწარმოს წინაშე არსებული რამდენიმე მნიშვნელოვანი გამოწვევა, როგორიცაა, მაგალითად, საწარმოს ცნობადობა, პროდუქციის პოზიციონირება და კატეგორიზაცია.

განათლებული თაობა – სახელმწიფოს უმთავრესი კაპიტალი

ბაზისბანკი

„ბაზისბანკმა“ მრავალი წელია სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში პრიორიტეტად განათლების მხარდაჭერა აირჩია. ორგანიზაციისთვის მნიშვნელოვანია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და სოციალურად დაუცველი ბავშვების/ახალგაზრდების საგანმანათლებლო სისტემაში ჩართვა, რაც საბოლოოდ მათ დასაქმებას და თვითრეალიზაციას შეუწყობს ხელს.

ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამა “თიბისი ბიზნესისთვის”

თიბისი ბანკი

პროექტი „თიბისი ბიზნესისთვის“ ხორციელდება 2015 წლიდან და ემსახურება საქართველოში არსებული მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერას შემდეგი მიმართულებებით: განათლება, კონსულტაცია, წახალისება და ცნობადობის გაზრდა, „ნეტვორკინგი“.

ტურისტული ბიზნესტრენინგი “მასპინძელი”

კრედო ბანკი

„კრედო ბანკისთვის“ პრიორიტეტულია ტურისტული ბაზრის განვითარება და ამ სფეროში სტაბილურობის შენარჩუნება. ამ მიზნით ბანკმა ექსპერტების დახმარებით შეიმუშავა ტრენინგმოდული და ჩამოაყალიბა ბიზნესტრენინგი „მასპინძელი“, რომელიც საქართველოს მასშტაბით ტურისტულ სფეროში მომუშავე ადამიანებს ეხმარება საჭირო ინფორმაციის, პრაქტიკული ცოდნის და უნარ-ჩვევების სწავლა / განვითარება / გაზიარებაში.

PAYBOX – ადაპტირებული სწრაფი ჩარიცხვის აპარატები

ოპპა

კომპანია „ოპპა“ მომხმარებლებს მთელი საქართველოს მასშტაბით აძლევს შესაძლებლობას სწრაფი ჩარიცხვის აპარატების დახმარებით მარტივად განახორციელონ სასურველი გადახდები. „ოპპასთვის“ მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერ მომხმარებელს აპარატებით სარგებლობის თანაბარი შესაძლებლობა ჰქონდეს.

თეატრალური დაჯილდოება “დურუჯი”

რედიქსი

კომპანია „რედიქსი“, საქველმოქმედო ფონდ „ცისკრის“ სახელით, 2007 წლიდან ატარებს თეატრალურ დაჯილდოებას „დურუჯი“. დაჯილდოება იმართება ყოველწლიურად და მიზნად ისახავს თეატრის განვითარებასა და თეატრალური სამყაროს ხელშეწყობა-წახალისებას.

DONATE.GE – საზოგადოების მხარდაჭერა

საქართველოს ბანკი

2017 წლის 25 ივლისიდან ამოქმედდა „საქართველოს ბანკის“ მიერ შექმნილი ინოვაციური საქველმოქმედო პლატფორმა, რომელიც დახმარების საჭირო ფორმის საჭირო ადრესატამდე დროულად მიტანას უზრუნველყოფს.

ფინანსური განათლება ყველასთვის

ფინკა ბანკი

„ფინკა ბანკი საქართველო“ 2016 წლიდან ახორციელებს პროექტს, რომლის მიზანია საქართველოში ფინანსური განათლების დონის ამაღლება და საზოგადოების ქცევის შეცვლა დაზოგვის კულტურის განვითარებისა და ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღების გზით.

სკოლის პროექტი

ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია

„ჰაიდელბერგ ცემენტი“ 2015 წლიდან ეხმარება კასპის 5 სკოლის მოსწავლეებს. კომპანია მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს ადგილობრივი ბავშვების სწავლის წახალისებას და თან თავისი საქმიანობის ცნობადობაც გაზარდოს.

“ვისოლ ჯგუფისა” და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური საზაფხულო მოგზაურობა “#იზრუნე”

ვისოლ ჯგუფი

საზაფხულო სტუდენტური მოგზაურობა „#იზრუნე“ „ვისოლ ჯგუფისა“ და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტია, რომლის მიზანია სტუდენტებმა გაიღრმავონ ცოდნა და პრაქტიკული გამოცდილება გარემოსდაცვითი, სოფლის მეურნეობისა და ტურიზმის მიმართულებით და, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, საკუთარი ინტერესების შესაბამისად ჩაერთონ საზოგადოებისთვის სასარგებლო საქმიანობაში.

საზოგადოებრივი სივრცე, როგორც კომუნიკაცია

ბაზალტ ფაიბერსი

კომპანია „ბაზალტ ფაიბერსმა“ 2018 წელს მიზნად დაისახა ქ. რუსთავში შეექმნა ახალი საზოგადოებრივი სივრცე და თან დახმარებოდა ახალგაზრდა თაობას და სტუდენტებს ჩართულიყვნენ პროექტების შემუშავებასა და განხორციელებაში.

იყავი აქტიური საქართველოში

ვისოლ ჯგუფი

პროგრამა „იყავი აქტიური საქართველოში“ შეიქმნა 2018 წელს „საქართველოს კორპორაციული სპორტის ფედერაციის“ ინიციატივითა და საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდული კომიტეტის მხარდაჭერით. პროგრამის მთავარი პარტნიორია „ვისოლ ჯგუფი“ და მიზნად ისახავს საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სირბილის პოპულარიზაციას, საქართველოში მასობრივი სპორტის განვითარებას.

“წერე ქართულად”

თიბისი ბანკი

პროექტი „წერე ქართულად“ დაიწყო 2015 წელს და დღემდე მიმდინარეობს. ეს არის ქართული ანბანის ციფრულ სამყაროში ინტეგრირების რამდენიმე ინიციატივის ერთობლიობა, რომლის მიზანია ქართული ანბანისა და დამწერლობის პოპულარიზაცია და მათი მოხმარების სტიმულირება ციფრულ სივრცეში.

მზრუნველობამოკლებული ბავშვების ერთი დღე ყვარლის ტბაზე

ემ-ჯგუფი

2018 წელს M|group-ის მიერ განხორციელებული პროექტის მიზანი იყო მზრუნველობა მოკლებული ბავშვებისთვის ეჩუქებინა ერთი ლამაზი დღე.  M|group-მა „ყვარლის ობოლთა და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა დაცვის ასოციაციასთან“ თანამშრომლობით, მზრუნველობამოკლებული ბავშვები ერთი დღით კურორტ „ყვარლის ტბაზე“ დაპატიჟა.

მაგისტრატურის სტუდენტების დაფინანსების პროგრამა

პოლიტიკისა და მართვის საკონსულტაციო ჯგუფი PMCG

PMCG-მ მაგისტრატურის სტუდენტების დაფინანსება 2015 წლიდან დაიწყო. ეს გადაწყვეტილება კომპანიის სფეროში კადრების მაღალმა დეფიციტმა განაპირობა.  გარდა ამისა, PMCG-ს მიაჩნია, რომ ქვეყნის სწრაფი და ეფექტური განვითარებისთვის აუცილებელია განათლებული და მოტივირებული ახალგაზრდების აქტიური ჩართულობა და განათლების დონის ამაღლება.

ჯანსაღი ცხოვრების ხელშეწყობა და საკალათბურთო სპორტის განვითარება

გალფი

ნავთობკომპანია „გალფმა“ პროექტის „ჯანსაღი ცხოვრების ხელშეწყობა და საკალათბურთო სპორტის განვითარება“ განხორციელება კალათბურთელ ზაზა ფაჩულიასთან ერთად 2016 წელს დაიწყო. პროექტის მიზანია სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია ახალგაზრდებში. „გალფმა“ პრიორიტეტად საკალათბურთო სპორტის განვითარება აირჩია, რადგან დღესდღეობით ეს სპორტი საქართველოში ნაკლებად პოპულარულია და არც საამისო გარემო და ინფრასტრუქტურაა სათანადოდ განვითარებული.

ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობის ინიციატივები

ტერაბანკი

2018 წლის 12 ივნისიდან 15 აგვისტომდე მიმდინარეობდა „ტერაბანკის“ საზაფხულო კამპანია „ტერაბაიკი“, რომელიც მიზნად ისახავდა ველოსიპედით სიარულისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას. ბანკი შეეცადა დაემსხვრია სტერეოტიპები, რომ თბილისი ველოსიპედების ქალაქი არ არის.

პროტესტი სამოგზაურო დაზღვევით

ჯი-პი-აი ჰოლდინგი

„ჯი-პი-აი ჰოლდინგმა“ 2018 წელს განახორციელა პროექტი „პროტესტი სამოგზაურო დაზღვევით“. პროექტის მიზანი იყო რუსული ოკუპაციის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. ამ მიზნის განსახორციელებლად „ჯი-პი-აი ჰოლდინგმა“, პარტნიორ ორგანიზაციებთან „Leavingstone“ და „ჯოვანი მორა“ ერთად, წამოიწყო ანტიოკუპაციური კამპანია, რომელიც პირდაპირ დაუკავშირა თავის ბიზნესსაქმიანობას.

თბილისიმარათონი

ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია

„ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“ 2012 წლიდან ყოველწლიურად ატარებს საერთაშორისო მასშტაბურ გარბენს, მარათონს, რომლის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; ქველმოქმედებისა და მოხალისეობის კულტურის განვითარების ხელშეწყობა; ტურიზმის, კერძოდ კი, სპორტული ტურიზმის განვითარება საქართველოში.