ძირითადი თარიღები

ძირითადი თარიღები

Meliora 2018-ის ოფიციალური გამოცხადება

ივნისი, 2019

კონკურსში მონაწილეობის ინტერესის გამოხატვის ბოლო ვადა (არასავალდებულო)

სექტემბერი, 2019

განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადა

ოქტომბერი, 2019

წარდგენილი განაცხადების კონკურსის პირობებთან შესაბამისობის შეფასება

ოქტომბერი, 2019

განაცხადების შეფასება ჟიურის მიერ

ოქტომბერი - ნოემბერი, 2019

გრანპრის და წლის CSR-მენეჯერის კატეგორიების ფინალისტების პრეზენტაციები ჟიურისთან

ნოემბერი, 2018

საზეიმო ღონისძიება, გამარჯვებულების გამოცხადება

დეკემბერი, 2019

          © 2018 all rights reserved by CSRDG