ვის შეუძლია მონაწილეობა

ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება

საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი ღიაა ყველა მსურველისთვის. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოში რეგისტრირებულ, როგორც მსხვილ, ისე მცირე/საშუალო ზომის კომპანიებს. ყველას ექნება გამარჯვების თანაბარი შანსი, რადგან მონაწილეთა განაცხადები შეფასდება არა ერთმანეთთან შედარებით, არამედ შეფასების სპეციალური კრიტერიუმების მიხედვით. მონაწილეობისთვის მთავარია პროგრამამ, პროექტმა, ინიციატივამ ან სტრატეგიამ წარმოაჩინოს CSR- პრინციპებთან შესაბამისობა, სანდოობა და კონკრეტული შედეგები.

თითოეულ კატეგორიაში შესაძლებელია ორი პარალელური ჯილდოს მინიჭება: ცალკე – მსხვილი და ცალკე – მცირე/საშუალო ზომის კომპანიისთვის.

საქართველოში მოქმედმა მულტინაციონალურმა კომპანიებმა უნდა შეძლონ არა მხოლოდ გლობალური სტრატეგიის შესრულების, არამედ ადგილობრივ დონეზე განხორციელებული თვალსაჩინო ინიციატივებისა და აქტიური ძალისხმევის ჩვენება; შეფასების პროცესში ყურადღება მიექცევა გლობალური სტრატეგიის ქართული რეალობისათვის მორგებას და ადგილობრივი აქტივობების ხარისხს.


საქსტატის სტანდარტის მიხედვით, საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსში მონაწილე კომპანია განისაზღვრება, როგორც მსხვილი, თუკი მასში 250 ადამიანზე მეტია დასაქმებული; კონკურსში მონაწილე კომპანია, რომლის თანამშრომელთა რაოდენობა 250-ზე ნაკლებია, ითვლება მცირე ან საშუალო ზომის კომპანიად.

Competitive edge and business advantage concept as a group of hot air balloons racing to the top but an individualleader with a small balloon attached giving the winning competitor an extra boost to win the competition.
shutterstock_540839347 - patara

          © 2018 all rights reserved by CSRDG