Meliora 2018 – წარდგენილი პროექტები

მწვანე ინიციატივა

ბიოდიზელი სუფთა გარემოსთვის

heading 2

ნავთობპროდუქტების იმპორტიორმა და დისტრიბუტორმა საქართველოში, კომპანია „ფრე-
გომ“, 2018 წლის ივლისში დაწყებული „ბიოდიზელის“ პროექტის ფარგლებში, პირველად

საქართველოსა და რეგიონში დანერგა განახლებად ბიორესურსებზე დამყარებული საწვავის

გარემოზე კომპანიის მავნე ზემოქმედების შემცირება გარემოს დაბინძურების
შემცირებით

heading 2

„ენერგო-პრო ჯორჯია“ არის ელექტროენერგიის გენერაციისა და დისტრიბუციის ერთ-ერთი
უმსხვილესი კომპანია, რომლის…

არ გამბოლო

heading 2

საქართველოში, განსაკუთრებით კი თბილისში, ჰაერის დაბინძურება დიდწილად გაუმართავი
ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვის ბრალია.
„თეგეტა მოტორსმა“, როგორც საქართველოს ავტოინდუსტრიის ბაზრის ლიდერმა, იკისრაპასუხისმგებლობა, იზრუნოს გარემოს დაცვასა და გაუმჯობესებაზე და…

ჩამდინარე წყლის გამწმენდი ნაგებობა

heading 2

საქართველოში არ არის სათანადოდ მოწესრიგებული ჩამდინარე წყლის გადასამუშავებელი
მუნიციპალური სისტემები და ქვეყანაში მოქმედი საწარმოების უმეტესობა იძულებულია

გარემოსდაცვითი ცოდნა

heading 2

„პეპსიკოში“ გარემოს, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების რისკები გარემოს, ჯანმრთე-
ლობისა და უსაფრთხოების მართვის გლობალური სისტემის (GEHSMS) მეშვეობით იმართება.

მბრუნავი სპრედერი (ტვირთის გადამუშავების თანამედროვე ტექნოლოგია ფოთის ნავსადგურში)

heading 2

2018 წლის ივნისში ფოთის ნავსადგურში ნაყარი ტვირთის ოპერირების ახალი, ეკომეგობრუ-
ლი ტექნოლოგია დაინერგა. ტრადიციული მეთოდით დამუშავებისას ნაყარი ტვირთი…

გარემოს დაბინძურების შემცირება /ბიომრავალფეროვნების დაცვა და ეკოსისტემების აღდგენა

heading 2

ეკოტექნოლოგიების სამეცნიერო-პრაქტიკულმა ცენტრმა შეიმუშავა ბიოპრეპარატი და მისი
გამოყენების მეთოდი, რომელიც ემსახურება ისეთი აქტუალური ეკოლოგიური პრობლემის…

ეკომეგობრული ტრანსპორტის პოპულარიზაცია საქართველოში

heading 2

„ვისოლისთვის“, როგორც გარემოზე მზრუნველი კომპანიისთვის, განსაკუთრებით მნიშვ-
ნელოვანია ეკომეგობრული ელექტროტრანსპორტის პოპულარიზაცია და ელექტრომანქა-
ნების დამტენი სადგურები…

არ გადაყარო, რისი გადამუშავებაც შეიძლება

heading 2

კომპანია „TRC“ შეიქმნა 2017 წელს, ნარჩენების შემცირების და გადაყრილი საბურავებისგან
გარემოს დასუფთავების მიზნით. უწესრიგოდ გადაყრილი საბურავები დიდ ზიანს აყენებს ეკოსისტემას. „TRC“…

ენერგიის მართვა

heading 2

„პეპსიკოში“ გარემოს, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების რისკები გარემოს, ჯანმრთე-
ლობისა და უსაფრთხოების მართვის გლობალური სისტემის (GEHSMS) მეშვეობით იმართება.

“გზად–აპლიკაცია”

heading 2

ავტომობილების გამონაბოლქვით გარემოს დაბინძურების შემცირებისა და თბილისში
არსებული საცობების პრობლემის მოგვარების მიზნით 2017 წლის ივნისში „საქართველოს ბანკის“ CSR-ის სამსახურმა…

კეთილსინდისიერი საქმიანობა ბაზარზე

ეთიკური, სამართლიანი და გამჭვირვალე ბიზნესის წარმოება

heading 2

კორპორაციული პოლიტიკის სრულყოფის და გამყარების, აგრეთვე მომწოდებელთა შერჩევის
პროცესში გამჭვირვალე და სამართლიანი კონკურენციის უზრუნველყოფის მიზნით, 2017 წლის
ივლისში, „ვეონ – საქართველომ“ დაიწყო ერთწლიანი პროგრამის განხორციელება…

ეთიკური ბიზნესის წარმოება

heading 2

„ვიმ-ბილ-დან საქართველო“ 2011 წლიდან შეუერთდა საერთაშორისო კორპორაცია
„პეპსიკოს“ და იმთავითვე დაიწყო იმ სისტემებისა და პროექტების დანერგვა-განხორციელება,
რაც მოქმედებს პასუხისმგებელ მსხვილ კომპანიებში. 2012 წლიდან…

მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა

heading 2

„ჯი-პი-აიმ“ 2017 წელს, „საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციასთან“
ერთად, დაიწყო მცირე და საშუალო მეწარმეების განვითარებაზე ორიენტირებული პროგრამა,
რომლის მიზანია დაზღვევის, როგორც ფინანსური დაცვის მექანიზმის პოპულარიზება…

ადგილობრივი მომწოდებლების განვითარება და გაძლიერება

heading 2

„პეპსიკოს“ ერთ-ერთი მთავარი მიზანია ადგილობრივი მომწოდებლებისგან მაღალი ხარისხის
მასალის/პროდუქციის მიღება. რძის იმპორტირების ხარჯების შემცირების მიზნით „პეპსიკომ“
მოიძია ადგილობრივ სარძევე მეურნეობებთან თანამშრომლობის შესაძლებლობა და

ადგილობრივი მომწოდებლების განვითარება და გაძლიერება

heading 2

სუპერმარკეტების ქსელი „სპარი“ არის საერთაშორისო კომპანია, რომლის სოციალური
პასუხისმგებლობა გამოიხატება სხვადასხვა ქვეყნის ადგილობრივი სტარტაპერებისა და მცირე
მეწარმეების მხარდაჭერასა და გაძლიერებაში.

ნარჩენების მართვა

მაკულიტერატურა

heading 2

გარემოს დაცვის საქმეში მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს მაკულატურის გადამუშავებას.
მაგალითად, ერთი ტონა ქაღალდისგან მზადდება 21,000 სასკოლო რვეული,

მწვანე ტომარა

heading 2

ეკოლოგიაზე ზრუნვა და გარემოსდაცვითი პროექტების მხარდაჭერა „საქართველოს ბანკის“ უცვლელი მიმართულებაა. ბუნებრივი რესურსების რაციონალური მართვის მიზნით, კომ-
პანიაში

ნარჩენების სეპარაციის პროექტი (ნარჩენების ეფექტური მართვა)

heading 2

2018 წლის მარტში „ჰილტონ ბათუმმა“, კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელთან
(CENN) პარტნიორობით, დაიწყო USAID-ის დაფინანსებული პროექტის განხორციელება,

ნარჩენების მართვა

heading 2

„პეპსიკოში“ გარემოს, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების რისკები გარემოს, ჯანმრთე-
ლობისა და უსაფრთხოების მართვის გლობალური სისტემის (GEHSMS) მეშვეობით იმართება.

კმაყოფილი საზოგადოება – განვითარებული ბიზნესი

heading 2

კომპანია „ჯი-თი-ეს ელექტრონიქსის“ ერთ-ერთი პრინციპია მომავალზე ზრუნვა, რაც გუ-
ლისხმობს ჯანსაღი საარსებო გარემოს უზრუნველყოფას. ქვეყანაში არსებული მძიმე

კრეატიული CSR

გაატარე

heading 2

თბილისის მძღოლები ხშირად არ აქცევენ ყურადღებას ფეხით მოსიარულეთა გადასა-
სვლელებს და ზებრაზე ადამიანებს გზას არ უთმობენ. ეს პრობლემა შეირჩა „სოკარ ენერჯი

მონიშნე გრაფა ოკუპაციის გასაპროტესტებლად

heading 2

აგვისტოს ომის შემდეგ 10 წელი გავიდა. საქართველოს ტერიტორიების 20% კვლავაც
ოკუპირებული აქვს რუსეთს. ამ ტრაგიკულ თარიღთან დაკავშირებით სადაზღვევო კომპანია

OPEN YOUR EYES TO STOP THE VIOLENCE

heading 2

საქართველოში ოჯახური ძალადობის შემთხვევები ხშირად გაუმჟღავნებელი რჩება. Redberry-
ის მიერ Atipfund-ის დაკვეთით ორგანიზებული კამპანიის მიზანი იყო ოჯახური ძალადობის

სიყვარული თუ სიძულვილი?

heading 2

„ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის“ რეგიონალურმა ბიურომ ჰომოფობიის საწინააღმდეგო ვიდეოს
დამზადება დაავალა „Leavingstone“-ს. ჰომოფობიის თემა მასშტაბური და მრავალასპექტიანია,

მრავალახალხეს

heading 2

2017 წლის ზაფხულში მომხდარმა ხანძარმა ბორჯომის ტყის 1000 ჰექტრამდე ტერიტორია
გადაწვა. სამწუხაროდ, საზოგადოებამ დროთა განმავლობაში მიივიწყა ამ ეკოლოგიური

არგამბოლო

heading 2

ორგანიზაციამ Holmes&Watson-მა „თეგეტა მოტორსის“ დაკვეთით შეიმუშავა კონცეფცია
კამპანიისთვის – #არგამბოლო. მართალია, „თეგეტა მოტორსი“ ბოლო წლებია აქტიურად

CSR კომუნიკაცია

“საქართველოს ბანკის” სოციალური პასუხისმგებლობის ანგარიში – “საქართველოს
ბანკის” ფონდი “სიცოცხლის ხე” და მისი წლიური ანგარიში 2017

heading 2

„საქართველოს ბანკი”, სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში, მნიშვნელოვან თანხებს
ხარჯავს სხვადასხვა ტიპის სოციალურ, გარემოსდაცვით თუ საგანმანათლებლო პროექტებზე.ეს პროექტები ბანკის მიერ დაარსებული „სიცოცხლის ხის ფონდის“ საშუალებით ხორ-
ციელდება.

CSR მენეჯერი

ბორის კიკნაძე, კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის დეპარტამენტის
ხელმძღვანელი

heading 2

„საქართველოს ბანკში“ 2016 წელს ამოქმედდა CSR-ის სამსახური, რომელსაც სათავეში 25
წლის ბორის კიკნაძე ჩაუდგა. ბორისი ბანკში მოსვლამდეც სოციალურ პროექტებზე მუშაობდა
და რამდენიმეს სულისჩამდგმელიც იყო. CSR-სამსახურში მან მძლავრი, 7-კაციანი გუნდი
ჩამოაყალიბა, რომელიც ბანკის მრავალრიცხოვან სოციალურ პროექტებს უძღვება.

სექტორთაშორისი პარტნიორობა

იზრუნე მომავალზე

heading 2

ფონდი „ნატახტარი“ ზრუნავს მცირე საოჯახო ტიპის სახლის აღსაზრდელებზე და ეხმარება მათ
როგორც დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მომზადებაში, ისე სრულწლოვანების ასაკის

საზოგადოების სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერა/წახალისება – საგრანტო
კონკურსი მეწარმეობის თემაზე

heading 2

საზოგადოების სოციალური ინიციატივების მხარდაჭერა-წახალისებისთვის „საქართველოს
ბანკმა“, ფონდ „სიცოცხლის ხესთან“ თანამშრომლობით, 2017-2018 წლებში გამოაცხადა 2…

საზოგადოების განვითარება – მზრუნველობამოკლებული მოზარდების დასაქმებისა
და პროფესიული განვითარების პროგრამა

heading 2

პროექტი დაიწყო 2018 წლის აპრილში და მისი მიზანია მზრუნველობამოკლებულ ახალ-
გაზრდებს მისცეს პროფესიული განვითარების შესაძლებლობა, ხელი შეუწყოს მათ დასაქმებას

წლის პასუხისმგებელი ბიზნესი

კატეგორია “წლის პასუხისმგებელი მსხვილი კომპანია”

heading 2

 

გარემოს დაცვა: „თიბისი ბანკი“ აცნობიერებს, რამდენად მნიშვნელოვანია ბიზნესმა
გაითვალისწინოს საკუთარი საქმიანობის გავლენა ბუნებრივ გარემოზე და, შესაბამისად,

კატეგორია “წლის პასუხისმგებელი მსხვილი კომპანია”

heading 2

„საქართველოს ბანკი“ არის სოციალური პასუხისმგებლობის კომპანია, რომელიც საკუთარ
მოვალეობად მიიჩნევს იზრუნოს მომხმარებლის, საკუთარი დასაქმებულისა თუ საზოგადოების
კეთილდღეობასა და ჯანსაღი გარემოს შექმნაზე.

კატეგორია “წლის პასუხისმგებელი მსხვილი კომპანია”

heading 2

„მისო კრისტალისთვის“ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა არის ბიზნესის
მართვისა და წარმოების სტრატეგიაზე ორიენტირებული, აუცილებელი, გრძელვადიანი

პასუხისმგებელი დამსაქმებელი

IBT შიდა ბიზნესტრენერების პროგრამა

heading 2

კომპანია „ალდაგში“ განხორციელდა პროექტი, რომლის მიზანი იყო თანამშრომელთა
პროფესიული განვითარებისათვის არამატერიალური მოტივაციის ძლიერი ინსტრუმენტის

პროექტი”მოქნილი სამუშაო გრაფიკი”

heading 2

პროექტი მიზნად ისახავს კომპანიაში დანერგოს მოქნილი სამუშაო გრაფიკის პრაქტიკა და
ხელი შეუწყოს თანამშრომლებს კარიერული და პირადი, ოჯახური მოთხოვნების წარმატებით

პროფესიული განათლება და განვითარება

heading 2

გამომდინარე იქიდან, რომ ენერგეტიკულ დარგში პროფესიონალთა ნაკლებობაა ასაკობრივ ჭრილში. კერძოდ, იკვეთება ასაკიანი პროფესიონალების ახალგაზრდა კადრებით ჩანა-

კორპორაციული ღირებულებების დანერგვა – ღირებულებები მოქმედებს

heading 2

2016 წლიდან კომპანიაში მიმდინარეობს პროექტი, რომლის მიზანია ორგანიზაციაში კორპო-
რაციული ღირებულებების დანერგვით ხელი შეეწყოს ცვლილებების მიმართ ღია და

თიბისელები თიბისელებისთვის

heading 2

„თიბისელები თიბისელებისთვის“ არის სპეციალური ფონდი, რომელიც დაარსდა2009 წელს.
ფონდში „თიბისი ბანკის“ თანამშრომლები ყოველთვიურად ხელფასის 1-2%-ს რიცხავენ და

ხალხის პოლიტიკა

heading 2

პროექტ „ხალხის პოლიტიკის“ მიზანია თანამშრომლებისათვის კომფორტული და ჯანსაღი
გარემოს შექმნა და მათი კარიერული ზრდის ხელშეწყობა.

PD CARD – პერსონალის განვითარების ბარათი

heading 2

„პალიტრა მედიაჰოლდინგში“ თანამშრომლებისთვის საგანგებოდ არის შექმნილი პერსო-
ნალის განვითარების განსხვავებული სისტემა, რომლის მიზანია თანამშრომლებმა თავად

პროექტიმოქნილი (FLEXICO) სამუშაო პირობები

heading 2

ორგანიზაციული სიჯანსაღის კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ თანამშრომლების სამუშაოსა და პირად ცხოვრებას შორის დისბალანსია. შემუშავდა პროექტი, რომლის მიზანია თანამ-
შრომელთა

თანამშრომლების განვითარების პროგრამა

heading 2

თანამშრომლების ინდივიდუალური განვითარების პროგრამა კომპანიაში ოფიციალურად
2017 წლიდან დაიწყო და უკვე მიიღო სისტემური, მუდმივი ხასიათი. პროგრამის მიზანია

“ერთად უკეთესია” – ნიჭიერი თანამშრომლების განათლების ხელშეწყობის
სასტიპენდიო პროგრამა

heading 2

2018 წლიდან „სპარში“ დაიწყო თანამშრომელი სტუდენტების ხელშეწყობის საპილოტე
პროექტი, რომლის მიზანია კადრების განვითარება და თანამშრომელთა ლოიალობის

დასაქმების პროგრამა

heading 2

საქართველოში 30 წელს გადაცილებული, განათლებისა და გამოცდილების არმქონე
ადამიანებისათვის დასაქმება მწვავე პრობლემაა. არაერთი კვლევის მიხედვით, ამ სოციალურ

„გროს ენერჯი ჯგუფის“ თანამშრომელთა განვითარება და პროფესიული განვითარება

heading 2

პროექტის მიზანია თანამშრომელთა სწავლება/განვითარება, რისთვისაც შემუშავდა სამეტა-
პიანი გეგმა: ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოვლენა, პრობლემების გაანალიზება და მათი

ოფისი თამბაქოს გარეშე

heading 2

პროექტის მიზანია თანამშრომელთა ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის
ხელშეწყობა. პროექტი ეხმარება კორპორაციის თანამშრომლებს თავი დაანებონ სიგარეტის
მოწევას.

თანაბარი შესაძლებლობები და ინკლუზია სამუშაო ადგილზე

heading 2

2017 წლიდან კომპანიაში მიმდინარე პროექტი ხელს უწყობს შშმ პირების დასაქმებას და მათ
ინტეგრაციას როგორც სამუშაო, ისე სოციალურ გარემოში. დასაქმების პროგრამაში კომპანიის

“თიბისი აკადემია”

heading 2

2011 წლიდან მიმდინარე პროექტი „თიბისი აკადემია“ არის საგანმანათლებლო კურსებისერთგვარი პლატფორმა, რომელიც ემსახურება თანამშრომლების კარიერული განვითარების

მრავალშვილიანი თანამშრომლების მხარდაჭერა

heading 2

2013 წელს, „თიბისი ბანკის“ მენეჯმენტის ინიციატივით, დაარსდა „მრავალშვილიანი თიბი-
სელების კლუბი“. კლუბის მიზანია ქვეყანაში არსებული დემოგრაფიული პრობლემების

აანთე იდეა

heading 2

პროექტის „აანთე იდეა“ მიზანია ჰოლდინგში აღმოაჩინოს შემოქმედებითი, მონდომებული თანამშრომლები და შესაძლებლობა მისცეს მათ წარმოაჩინონ საკუთარი უნარები, მონა-
წილეობა

უწყვეტი განათლების კულტურის დანერგვა

heading 2

თანამშრომლებზე დაკვირვების შედეგად აღმოჩნდა, რომ კომპანიაში არსებულ სასწავლო ინსტრუმენტებსა და რესურსებს ისინი სათანადოდ არ გამოიყენებენ. ამ ხარვეზის გამო-
სასწორებლად

ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის პროგრამა

heading 2

„პეპსიკოს“ სტრატეგიის „Performance with Purpose“ ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება თანამ-
შრომელთა კეთილდღეობის შეფასება. 2015-2016 წლების კვლევებმა აჩვენა, რომ საჭირო იყო

LEARNING.BOG.GE

heading 2

პროექტის მიზანია თანამშრომლების პროფესიული და პიროვნული განვითარება, მათი და მათი
ოჯახის წევრების ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვა.

წარმატების ფორმულა

heading 2

პროექტის მიზანი იყო თანამშრომელთა კეთილგანწყობის მოპოვება და კონკურენტუნარიანი
დამსაქმებლის სტატუსის შენარჩუნება. პროექტის განხორციელება დაიწყო 2016 წელს,

უსაფრთხოების კვირეული

heading 2

პროექტი „უსაფრთხოების კვირეული“ ხორციელდება 2014 წლიდან და მისი მიზანია თა-
ნამშრომლებმა კარგად გააცნობიერონ შრომის უსაფრთხოების მოთხოვნების მნიშვნელობა

საზოგადოების მხარდაჭერა

საზოგადოების მხარდაჭერა

heading 2

2017 წლის სექტემბრიდან ოქტომბრამდე შპს „ეი-სი-თის“ თანამშრომლებმა, „საზოგადოების
მხარდაჭერის“ პროექტის ფარგლებში, მარკეტინგული კონსულტაცია გაუწიეს სოციალურ

განათლებული თაობა – სახელმწიფოს უმთავრესი კაპიტალი

heading 2

„ბაზისბანკმა“ მრავალი წელია სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში პრიორიტეტად განათლების მხარდაჭერა აირჩია. ორგანიზაციისთვის მნიშვნელოვანია შეზღუდული შე-
საძლებლობების

ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამა “თიბისი ბიზნესისთვის”

heading 2

პროექტი „თიბისი ბიზნესისთვის“ ხორციელდება 2015 წლიდან და ემსახურება საქართველოში
არსებული მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერას შემდეგი მიმართულებებით: განათლება

ტურისტული ბიზნესტრენინგი “მასპინძელი”

heading 2

„კრედო ბანკისთვის“ პრიორიტეტულია ტურისტული ბაზრის განვითარება და ამ სფეროში
სტაბილურობის შენარჩუნება. ამ მიზნით ბანკმა ექსპერტების დახმარებით შეიმუშავა

PAYBOX – ადაპტირებული სწრაფი ჩარიცხვის აპარატები

heading 2

კომპანია „ოპპა“ მომხმარებლებს მთელი საქართველოს მასშტაბით აძლევს შესაძლებლობას
სწრაფი ჩარიცხვის აპარატების დახმარებით მარტივად განახორციელონ სასურველი

თეატრალური დაჯილდოება “დურუჯი”

heading 2

კომპანია „რედიქსი“, საქველმოქმედო ფონდ „ცისკრის“ სახელით, 2007 წლიდან ატარებს
თეატრალურ დაჯილდოებას „დურუჯი“. დაჯილდოება იმართება ყოველწლიურად და მიზნად

DONATE.GE – საზოგადოების მხარდაჭერა

heading 2

2017 წლის 25 ივლისიდან ამოქმედდა „საქართველოს ბანკის“ მიერ შექმნილი ინოვაციური
საქველმოქმედო პლატფორმა, რომელიც დახმარების საჭირო ფორმის საჭირო ადრესატამდე

 

ფინანსური განათლება ყველასთვის

heading 2

„ფინკა ბანკი საქართველო“ 2016 წლიდან ახორციელებს პროექტს, რომლის მიზანია
საქართველოში ფინანსური განათლების დონის ამაღლება და საზოგადოების ქცევის შეცვლა

სკოლის პროექტი

heading 2

„ჰაიდელბერგ ცემენტი“ 2015 წლიდან ეხმარება კასპის 5 სკოლის მოსწავლეებს. კომპანია
მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს ადგილობრივი ბავშვების სწავლის წახალისებას და თან თავისი

“ვისოლ ჯგუფისა” და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური საზაფხულო
მოგზაურობა “#იზრუნე”

heading 2

საზაფხულო სტუდენტური მოგზაურობა „#იზრუნე“ „ვისოლ ჯგუფისა“ და ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტია, რომლის მიზანია სტუდენტებმა გაიღრმავონ ცოდნა

საზოგადოებრივი სივრცე, როგორც კომუნიკაცია

heading 2

კომპანია „ბაზალტ ფაიბერსმა“ 2018 წელს მიზნად დაისახა ქ. რუსთავში შეექმნა ახალი
საზოგადოებრივი სივრცე და თან დახმარებოდა ახალგაზრდა თაობას და სტუდენტებს

იყავი აქტიური საქართველოში

heading 2

პროგრამა „იყავი აქტიური საქართველოში“ შეიქმნა 2018 წელს „საქართველოს კორპო-
რაციული სპორტის ფედერაციის“ ინიციატივითა და საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და

“წერე ქართულად”

heading 2

პროექტი „წერე ქართულად“ დაიწყო 2015 წელს და დღემდე მიმდინარეობს. ეს არის ქართული
ანბანის ციფრულ სამყაროში ინტეგრირების რამდენიმე ინიციატივის ერთობლიობა, რომლის

მზრუნველობამოკლებული ბავშვების ერთი დღე ყვარლის ტბაზე

heading 2

2018 წელს M|group-ის მიერ განხორციელებული პროექტის მიზანი იყო მზრუნველობა-
მოკლებული ბავშვებისთვის ეჩუქებინა ერთი ლამაზი დღე.

მაგისტრატურის სტუდენტების დაფინანსების პროგრამა

heading 2

PMCG-მ მაგისტრატურის სტუდენტების დაფინანსება 2015 წლიდან დაიწყო. ეს გადაწყვე-
ტილება კომპანიის სფეროში კადრების მაღალმა დეფიციტმა განაპირობა. გარდა ამისა,

ჯანსაღი ცხოვრების ხელშეწყობა და საკალათბურთო სპორტის განვითარება

heading 2

ნავთობკომპანია „გალფმა“ პროექტის „ჯანსაღი ცხოვრების ხელშეწყობა და საკალათბურთო
სპორტის განვითარება“ განხორციელება კალათბურთელ ზაზა ფაჩულიასთან ერთად 2016

ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობის ინიციატივები

heading 2

2018 წლის 12 ივნისიდან 15 აგვისტომდე მიმდინარეობდა „ტერაბანკის“ საზაფხულო კამპანია
„ტერაბაიკი“, რომელიც მიზნად ისახავდა ველოსიპედით სიარულისა და ჯანსაღი ცხოვრების

პროტესტი სამოგზაურო დაზღვევით

heading 2

„ჯი-პი-აი ჰოლდინგმა“ 2018 წელს განახორციელა პროექტი „პროტესტი სამოგზაურო
დაზღვევით“. პროექტის მიზანი იყო რუსული ოკუპაციის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება

თბილისიმარათონი

heading 2

„ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“ 2012 წლიდან ყოველწლიურად ატარებს საერთაშორისო
მასშტაბურ გარბენს, მარათონს, რომლის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია

© 2018 all rights reserved by CSRDG