ძირითადი თარიღები

ძირითადი თარიღები

Meliora 2018-ის ოფიციალური გამოცხადება

5 სექტემბერი, 2018

კონკურსში მონაწილეობის ინტერესის გამოხატვის ბოლო ვადა (არასავალდებულო)

10 სექტემბერი, 2018

განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადა

11 ოქტომბერი, 2018

წარდგენილი განაცხადების კონკურსის პირობებთან შესაბამისობის შეფასება

11-20 ოქტომბერი, 2018

განაცხადების შეფასება ჟიურის მიერ

20 ოქტომბერი - 20 ნოემბერი, 2018

გრანპრის და წლის CSR-მენეჯერის კატეგორიების ფინალისტების პრეზენტაციები ჟიურისთან

20-30 ნოემბერი, 2018

საზეიმო ღონისძიება, გამარჯვებულების გამოცხადება

13 დეკემბერი, 2018

© 2018 all rights reserved by CSRDG